Blog

Odszkodowanie za wypadek dziecka podczas wakacji w hotelu

26 lipca, 2023
Odszkodowanie za wypadek dziecka podczas wakacji w hotelu

Właściciel obiektu turystycznego odpowiada za bezpieczeństwo swoich gości w przypadku wypadku spowodowanego niesprawnością urządzeń lub brakiem nadzoru nad nimi. Ponadto, odpowiedzialność ponosi również bezpośredni sprawca wypadku. Dlatego tak ważne jest, aby na terenie obiektu działały tylko sprawnie działające urządzenia, a oprócz tego były one regularnie sprawdzane i konserwowane. Właściciel powinien również zadbać o odpowiednie oznakowanie terenu, aby uniknąć nieszczęśliwych wypadków.

W jakich sytuacjach można ubiegać się o odszkodowanie?

Zgodnie z artykułem 415 kodeksu cywilnego, poszkodowany musi udowodnić winę sprawcy, poniesioną szkodę oraz związek przyczynowy między winą właściciela obiektu a szkodą. Choć jest to wymagające zadanie, warto podjąć starania, ponieważ jest możliwe skuteczne uzyskanie odszkodowania.  Jeśli Twoje dziecko ucierpiało w wypadku na terenie hotelu, nie wahaj się skorzystać z pomocy doświadczonego prawnika i podjąć próby wykazania winy sprawcy oraz poniesionej przez nie szkody.

Kto ponosi odpowiedzialność?

Wypadek dziecka w hotelu to sytuacja, która może przysporzyć wiele problemów zdrowotnych i nie tylko. Kiedy zdarzy się taka sytuacja, zawsze pojawia się pytanie, kto właściwie ponosi odpowiedzialność. Czy to hotel, który nie zapewnił bezpieczeństwa, czy rodzice, którzy nie pilnowali dziecka wystarczająco uważnie? Odpowiedź na to pytanie zależy od wielu czynników, takich jak okoliczności wypadku, wiek dziecka i jego umiejętności oraz stopień nadzoru, udzielonego przez opiekunów.

W jaki sposób udowodnić winę sprawcy wypadku?

Jeśli Twoje dziecko ulegnie wypadkowi, ważne jest, by jak najszybciej zadbać o zabezpieczenie wszelkich dostępnych dowodów. Pierwszym krokiem jest poinformowanie zarządcy czy właściciela miejsca zdarzenia oraz wymaganie spisania protokołu, w którym zawarte będą szczegółowe informacje na temat przebiegu wypadku. W przypadku, gdy protokół nie odzwierciedla rzeczywistej sytuacji, możemy zapisać w nim uwagi. Jeśli doznamy poważnych obrażeń, warto wezwać policję, by sporządzić notatkę policyjną. Jeśli zdarzenie miało miejsce za granicą, a wycieczkę kupiliśmy w biurze podróży, ważne jest wezwanie rezydenta, który będzie reprezentował biuro i wraz z nim sporządzenie protokołu. W przypadku szkody wyrządzonej przez inną osobę warto skierować roszczenia bezpośrednio przeciwko sprawcy.

 O co można się ubiegać?

Zadośćuczynienie za krzywdę to jedna z form wynagrodzenia dla osób poszkodowanych w wypadku. Jego celem jest zrekompensowanie negatywnych skutków, jakie przeżyła osoba pokrzywdzona po doznanej krzywdzie. Warto podkreślić, że nie ma jednoznacznej metody na oszacowanie wysokości zadośćuczynienia, choć pomocna może być ocena uszczerbku na zdrowiu. Poza tym warto mieć na uwadze, że zadośćuczynienie za wypadek na wakacjach ma charakter jednorazowy, ale to nie oznacza, że nie można starać się o wyższą kwotę, jeśli już otrzymało się rekompensatę od ubezpieczyciela.

Odszkodowanie za wypadek na wakacjach z kolei to roszczenie majątkowe, które ma wynagrodzić straty finansowe poniesione w wyniku wypadku.

Jakie kroki prawne należy podjąć?

Wypadek dziecka na wakacjach to trudna sytuacja, która nierzadko wiąże się z koniecznością podjęcia działań prawnych. Aby uzyskać odszkodowanie, należy przede wszystkim skontaktować się z kancelarią prawną i przedstawić szczegóły zdarzenia. Następnie warto zebrać wszelkie dokumenty związane z wypadkiem, takie jak: wyniki badań lekarskich czy korespondencję z organizatorem wakacji. Kancelaria pomoże zbadać sprawę i podjąć odpowiednie kroki prawne, w zależności od okoliczności wypadku. Warto pamiętać, że proces uzyskania odszkodowania może być dość skomplikowany, dlatego nie warto działać na własną rękę. Dzięki pomocy profesjonalnego prawnika szanse na wywalczenie należnego odszkodowania będą zdecydowanie większe.

 

O kancelarii
Dane kontaktowe