Blog

Błąd medyczny – jak wywalczyć odszkodowanie?

8 września, 2023
Błąd medyczny – jak wywalczyć odszkodowanie?

Na barkach lekarzy, pielęgniarek i dentystów spoczywa ogromna odpowiedzialność. Działalność w tych zawodach wiąże się z koniecznością podjęcia szybkich i trafnych decyzji, które mogą wpływać na życie pacjentów. Co jednak dzieje się, gdy popełniony zostaje błąd medyczny, a pacjent ponosi szkodę? Jak wywalczyć odszkodowanie? Sprawdź nasz artykuł!

Co to jest błąd medyczny?

Błąd medyczny jest jednym z najczęstszych problemów, z którymi spotykają się pacjenci na całym świecie. Chodzi tutaj o działanie lekarza lub innego pracownika medycznego, które okazało się sprzeczne z aktualnym standardem postępowania lekarskiego, a co za tym idzie, doprowadziło do uszkodzenia ciała pacjenta. Aby pacjent miał szansę na uzyskanie odszkodowania, musi udowodnić, że zachodzi związek przyczynowy między nieprawidłowym działaniem lekarza, a uszczerbkiem na jego zdrowiu. Należy jednak pamiętać, że nie każde powikłanie wynikające z procesu leczniczo-diagnostycznego można określić mianem błędu medycznego lub błędu diagnostycznego.

Co może wywalczyć pacjent?

Odszkodowanie za błąd medyczny

Pacjent poszkodowany ma prawo ubiegać się o odszkodowanie za wszelkie poniesione przez niego straty materialne. Może obejmować koszty leków, środków zaopatrzenia, leczenia i innych rzeczy, które były potrzebne w trudnym czasie choroby.

Zadośćuczynienie za błąd medyczny

W przypadku błędu medycznego pacjent ma prawo do zadośćuczynienia i rekompensaty za poniesione straty. Zadośćuczynienie jest jednorazowym świadczeniem mającym na celu wynagrodzenie całej szkody, jakiej doznał pacjent, w tym bólu i cierpienia fizycznego. Jednak nie tylko aspekty fizyczne są brane pod uwagę. Zadośćuczynienie obejmuje również powstałe straty moralne, zmiany w życiu prywatnym i zawodowym. Aby dokładnie określić rozmiar krzywdy, rozpatrywany jest uszczerbek na zdrowiu, jaki pacjent ponosił w wyniku błędu medycznego.

Renta

Pacjent ma również możliwość domagania się zapłaty stałej renty. Płatność ta została wprowadzona w celu rekompensaty kosztów leczenia następstw błędu medycznego, rehabilitacji oraz stałej opieki. Inną przyczyną, dla której pacjent może ubiegać się o rentę, jest utrata możliwości zarobkowych. Jej wypłacenie nie ma wpływu na wypłatę renty od ZUS, co pozwala na poprawę życia pacjenta.

Jak wywalczyć odszkodowanie za błąd medyczny?

Błąd medyczny jest nie tylko traumatycznym doświadczeniem, ale również potencjalnie kosztownym. W przypadku niepowodzenia podczas zabiegu lub błędnej diagnozy, pacjent ma prawo do odszkodowania. Pomimo tego, że proces ubiegania się o odszkodowanie może być skomplikowany, nie należy się zniechęcać. Najważniejszą rzeczą jest uzyskanie dokładnej dokumentacji medycznej i skontaktowanie się z prawnikiem specjalizującym się w sprawach medycznych. Z pomocą prawnika można zidentyfikować naruszenia ze strony personelu medycznego i zebrać odpowiednie dowody, co może zwiększyć szanse na wygranie sprawy o odszkodowanie.

Potrzebujesz pomocy prawnej? Zapraszam Cię do mojej kancelarii.

O kancelarii
Dane kontaktowe