Zachowek adwokat – Lublin

Kancelaria prowadzi sprawy z zakresu:
 • Doradztwo prawne – udzielanie porad prawnych dotyczących uprawnień do zachowku, obliczania jego wysokości oraz możliwości jego dochodzenia.
 • Reprezentacja przed sądem – reprezentowanie klienta w sprawach sądowych dotyczących ustalenia prawa do zachowku, jego wysokości oraz dochodzenia roszczeń zachowkowych.
 • Negocjacje i mediacje – prowadzenie negocjacji między stronami w celu polubownego rozwiązania sporu o zachowek, co może obejmować ustalenie wysokości należnego zachowku bez konieczności dochodzenia roszczeń na drodze sądowej.
 • Sporządzanie pism procesowych – przygotowywanie niezbędnych dokumentów prawnych, takich jak pisma procesowe, wnioski, zażalenia czy apelacje w sprawach dotyczących zachowku.
 • Konsultacje z notariuszem – współpraca z notariuszem w kwestiach związanych z testamentami, spadkami i innych dokumentów mających wpływ na prawo do zachowku.
 • Wsparcie w sprawach spadkowych – ogólna pomoc prawna w zakresie prawa spadkowego, w tym interpretacja testamentów, ustalanie kręgu spadkobierców oraz zarządzanie spadkiem.

 

Czym jest zachowek?

Zachowek to instytucja prawna przewidziana w polskim prawie cywilnym, która ma na celu ochronę osób najbliższych zmarłego przed całkowitym pozbawieniem ich udziału w spadku. Zachowek przysługuje określonym osobom, które zmarły mógłby obowiązkowo obdarować (tzw. spadkobiercy ustawowi), jeśli nie zostały one uwzględnione w testamencie lub otrzymały spadek mniejszy niż wynikałoby to z ustawowych przepisów o dziedziczeniu.

Do osób uprawnionych do zachowku zalicza się:

 1. Dzieci zmarłego (wliczając adoptowane),
 2. Małżonka zmarłego,
 3. Rodziców zmarłego (jeśli zmarły nie pozostawił dzieci).

Wysokość zachowku zależy od wartości majątku spadkowego i wynosi odpowiednio połowę lub dwie trzecie wartości udziału, który przypadałby uprawnionemu w przypadku dziedziczenia ustawowego, w zależności od tego, czy uprawniony jest małżonek, dziecko czy rodzic zmarłego. Zachowek może być dochodzony w drodze postępowania cywilnego.

 

Jakie dokumenty warto mieć ze sobą w celu uzyskania porady prawnej o zachowek?

Aby uzyskać poradę prawną dotyczącą zachowku, warto przygotować i zabrać ze sobą następujące dokumenty, które pomogą adwokatowi ocenić sytuację i udzielić skutecznej pomocy:

 1. Akt zgonu – dokument potwierdzający fakt śmierci spadkodawcy.
 2. Kopie testamentów – wszelkie dostępne testamenty spadkodawcy, które mogą wpływać na rozdział spadku.
 3. Odpisy z księgi wieczystej – dotyczące nieruchomości wchodzących w skład spadku.
 4. Wyciągi bankowe – dokumentujące stan kont bankowych i inne aktywa finansowe spadkodawcy.
 5. Informacje o długach spadkowych – dokumenty związane z zobowiązaniami spadkodawcy, które mogą wpłynąć na wartość spadku.
 6. Dokumenty potwierdzające pokrewieństwo lub małżeństwo – takie jak akty urodzenia, małżeństwa czy dokumenty adopcyjne, w zależności od stopnia pokrewieństwa zmarłego.
 7. Wykaz majątku spadkowego – jeśli jest dostępny, lista wszystkich składników majątku zmarłego.
 8. Korespondencja dotycząca spadku – wszelka korespondencja między spadkobiercami a innymi osobami związanymi ze spadkiem, która może mieć wpływ na sprawę.
 9. Dokumentacja medyczna – na przykład w kwestiach dotyczących zdolności do sporządzenia testamentu.

Zebranie tych dokumentów przed wizytą u adwokata pozwoli na bardziej szczegółową i precyzyjną analizę sytuacji prawnej oraz przyspieszy proces dochodzenia roszczeń zachowkowych.

 

Dlaczego warto skorzystać z pomocy adwokata w sprawach o zachowek?

Skorzystanie z pomocy adwokata w sprawach o zachowek jest wartościowe z kilku powodów:

 1. Złożoność prawna – Prawo spadkowe, w tym regulacje dotyczące zachowku, może być skomplikowane i trudne do interpretacji bez odpowiedniej wiedzy prawniczej. Adwokat pomoże zrozumieć przysługujące prawa i obowiązki, a także wyjaśni, jakie kroki należy podjąć.
 2. Reprezentacja w sporach – Sprawy o zachowek często wiążą się z konfliktami między spadkobiercami. Adwokat może skutecznie reprezentować interesy klienta, prowadzić negocjacje i mediacje, a także reprezentować klienta przed sądem.
 3. Optymalizacja procesu – Adwokat pomoże w odpowiednim przygotowaniu wszystkich niezbędnych dokumentów i formalności, co może znacząco przyspieszyć i ułatwić proces prawny.
 4. Ochrona praw – Profesjonalna pomoc prawna zwiększa szanse na uzyskanie należnego zachowku w pełnej przysługującej wysokości. Adwokat pomoże w wyliczeniu kwoty zachowku oraz w dochodzeniu roszczeń.
 5. Zapobieganie błędom – Nieprawidłowości w samodzielnym dochodzeniu roszczeń mogą prowadzić do odrzucenia sprawy przez sąd lub do niekorzystnych rozstrzygnięć. Adwokat zapewni, że wszystkie procedury prawne będą przestrzegane.
 6. Wsparcie emocjonalne – Konflikty spadkowe są często emocjonalnie obciążające. Obecność adwokata, który obiektywnie podchodzi do sprawy, może przynieść ulgę i poczucie bezpieczeństwa.

Dzięki doświadczeniu i fachowej wiedzy, adwokat może skutecznie chronić prawa i interesy klienta w trudnych i często skomplikowanych sprawach spadkowych dotyczących zachowku.

 

 

O kancelarii
Dane kontaktowe