OFERTA

Kancelaria oferuje swoje usługi Klientom indywidualnym, podmiotom prowadzącym własną działalność gospodarczą oraz podmiotom publicznym.


Kancelaria prowadzi sprawy z zakresu: • PRAWA KARNEGO, KARNEGO SKARBOWEGO I PRAWA WYKROCZEŃ
 • W zakresie prawa karnego, prawa karnego skarbowego i prawa wykroczeń Kancelaria świadczy usługi w zakresie obrony podejrzanych w postępowaniu przygotowawczym, a następnie oskarżonych/obwinionych w toku postępowania sądowego.

  Kancelaria świadczy również pomoc na rzecz oskarżycieli posiłkowych i oskarżycieli prywatnych poczynając od udzielania porad prawnych po reprezentację Ww. w sprawach sądowych.

  W celu kompleksowej obsługi w zakresie spraw karnych, Kancelaria świadczy również usługi na etapie postępowania wykonawczego, świadcząc pomoc m.in. w zakresie odroczenia wykonania kary, zawieszenia wykonania kary, przerwy w wykonywaniu kary, czy rozłożenia kary grzywny na raty.

 • PRAWA CYWILNEGO
 • W zakresie prawa cywilnego Kancelaria oferuje swoje usługi w różnorodnych sprawach, w tym m.in. w sprawach o zapłatę, o ochronę dóbr osobistych, w sprawach z zakresu prawa rzeczowego (np. w zakresie prawa własności, ochrony własności, użytkowania wieczystego, posiadania, zasiedzenia, służebności, służebności drogi koniecznej, służebności przesyłu, zastawu, hipoteki, spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu, zniesienia współwłasności), o zadośćuczynienie i odszkodowanie w następstwie m.in. wypadku komunikacyjnego, wypadku przy pracy, błędów medycznych, wypadków w gospodarstwach rolnych, czy w sprawach z zakresu prawa spadkowego (m.in. stwierdzenie nabycia spadku, dział spadku, sprawy o zachowek).

 • PRAWA RODZINNEGO
 • W zakresie prawa rodzinnego Kancelaria oferuje usługi w zakresie prowadzenia spraw m.in. w przedmiocie unieważnienia małżeństwa, o rozwód, o separację, o alimenty (w tym podwyższenia lub obniżenia alimentów), o ustalenie lub zaprzeczenie pochodzenia dziecka, sprawy z zakresu władzy rodzicielskiej (ograniczenie, pozbawienie, zawieszenie i przywrócenie władzy rodzicielskiej), czy spraw dotyczących ustanowienia między małżonkami rozdzielności majątkowej.

 • PRAWA HANDLOWEGO I PRAWA GOSPODARCZEGO
 • W zakresie prawa gospodarczego Kancelaria oferuje usługi w zakresie szeroko rozumianego prawa handlowego m.in. sporządzenia umowy spółki, rejestracji spółki, dokonanie zmian w KRS-ie. Kancelaria świadczy również kompleksową pomoc prawną w sprawach z zakresu odpowiedzialności wspólników i członków zarządu, w sprawach z zakresu prawa upadłościowego i naprawczego oraz w zakresie windykacji należności, i dochodzenia należności na drodze postępowania sądowego.

 • PRAWA ROLNEGO
 • W zakresie prawa rolnego Kancelaria oferuje obsługę prawną gospodarstw rolnych, polegającą na fachowej pomocy przy uzyskaniu dotacji unijnych, dostosowaniu gospodarstw rolnych do wymogów stawianych przez Unię Europejską oraz rozwiązywania sporów wynikających z umów. Kancelaria współpracuje ze specjalistami tworzącymi portal rolniczy rolnicy.com, co gwarantuje wysoką jakość świadczonych usług.

 • PRAWA PRACY I PRAWA UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH
 • W zakresie prawa pracy i ubezpieczeń społecznych Kancelaria oferuje usługi m.in. w sprawach o ustalenia stosunku pracy, o uznaniu bezskuteczności wypowiedzenia stosunku pracy, o przywróceniu do pracy, o zapłatę, mobbing, dyskryminację oraz w sprawach dyscyplinarnych.

 • PRAWA ADMINISTRACYJNEGO
 • W zakresie prawa administracyjnego Kancelaria oferuje usługi prawne zarówno w postępowaniach przed organami administracji publicznej, jak i przed Wojewódzkimi Sądami Administracyjnymi i Naczelnym Sądem Administracyjnym, zajmując się sprawami m.in. w zakresie prawa budowlanego, zagospodarowania przestrzennego oraz ustawy o gospodarce nieruchomościami.

  Kancelaria oferuje usługi zarówno na etapie postępowania sądowego, jak i na etapie przedsądowym, świadcząc usługi w zakresie:

  • doradztwa prawnego,
  • dochodzenia należności na etapie przedsądowym,
  • opracowywania i opiniowania projektów umów,
  • sporządzania opinii prawnych dotyczących m. in. interpretacji powszechnie obowiązujących przepisów prawa,
  • kompleksowego prowadzenie spraw również na etapie postępowania egzekucyjnego i wykonawczego.

  W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie Kancelaria współpracuje ze specjalistami z poszczególnych dziedzin prawa, co umożliwia kompleksową i skuteczną obsługę prawną. Wynagrodzenie każdej sprawy ustalane jest indywidualnie w zależności od charakteru i zawiłości sprawy.