W trosce o dobro naszych Klientów staramy się zapewnić kompleksową pomoc prawną oraz szeroki zakres świadczonych usług, dlatego współpracujemy ze specjalistami z różnych dziedzin (inżynierami budownictwa, geodetami, kosztorysantami, pośrednikami w obrocie nieruchomościami, księgowymi, ekspertami z zakresu windykacji, analitykami ekonomicznymi i doradcami podatkowymi), pracownikami naukowymi krajowych uczelni wyższych, firmami związanymi z rynkiem nieruchomości, ubezpieczeń oraz rynkiem usług finansowych.

Podczas naszej dotychczasowej działalności zdołaliśmy nawiązać ścisłą współpracę z kilkoma kancelariami rzeczoznawców majątkowych oraz innymi kancelariami prawniczymi, adwokatami i radcami prawnymi na terenie całego kraju.

Dzięki temu na życzenie Klienta jesteśmy w stanie zlecić określone czynności specjalistom z różnych branż, zebrać rzetelne informacje z poszczególnych regionów Polski w sposób efektywny i szybki, a tym samym znacząco przyspieszyć toczące się postępowanie i ograniczyć jego koszty.

Na terenie całego kraju współpracujemy z prawnikami posiadającymi wieloletnie doświadczenie, w zakresie:

  • dochodzenia odszkodowań za wypadki komunikacyjne,
  • dochodzenia odszkodowań za wypadki przy pracy,
  • dochodzenia odszkodowań za wypadki przy pracy w gospodarstwie rolnym,
  • dochodzenia odszkodowań należnych w wyniku popełnionych błędów medycznych.

Zespół naszej Kancelarii tworzą:

Jolanta Gładysz

Radca Prawny z 23-letnim stażem zawodowym. Członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Lublinie. Absolwentka Wydziału Prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Posiada bogate doświadczenie w zakresie prawa cywilnego i prawa administracyjnego. W kręgu jej szczególnych zainteresowań leży prawo spółdzielcze. Specjalizuje się w obsłudze spółdzielni mieszkaniowych oraz podmiotów administracji publicznej.
Ewelina Kalinowska
Adwokat, absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Od 2011 r. członek Izby Adwokackiej w Lublinie.
W trakcie swojej praktyki zawodowej zdobywała doświadczenie, pracując w organach administracji publicznej oraz w Wydziale Karnym Sądu Rejonowego w Krasnymstawie. Współpracowała z kancelariami prawnymi na terenie okręgu zamojskiego oraz lubelskiego (2011-2014). Przez trzy lata, na stałe, związana była z Kancelarią Adwokacką Adwokata Witolda Rychtera w Zamościu, specjalizującą się w sprawach karnych. Od 2015 r. prowadzi indywidualną praktykę.
W swojej pracy zawodowej zajmowała się głównie sprawami karnymi we wszystkich stadiach postępowania: w postępowaniu przygotowawczym, w postępowaniu przed sądem pierwszej instancji, w postępowaniu apelacyjnym, a także w postępowaniu wykonawczym. Interesowała się także zagadnieniami prawa rodzinnego i cywilnego. Od roku 2010 do 2014 sprawowała funkcję społecznego kuratora sądowego w I Zespole Kuratorskiej Służby Sądowej Wykonującym Orzeczenia w Sprawach Karnych przy Sądzie Rejonowym w Zamościu. Zapoznała się wówczas gruntownie nie tylko z procedurą wykonywania orzeczeń karnych, ale także z problemami, jakie napotykają osoby skazane w życiu codziennym oraz metodyką ich zwalczania.
Paulina Woś
Radca Prawny, absolwentka Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II w Lublinie. Od 2012 roku członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Lublinie.
Posiada bogate doświadczenie w prowadzeniu spraw cywilnych. Specjalizuje się w obsłudze podmiotów gospodarczych z branży ubezpieczeń gospodarczych, prawie rodzinnym oraz w prawie pracy. Od 2012 r. prowadzi na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim zajęcia z prawa rodzinnego i opiekuńczego.
Ewelina Lizner
Adwokat, absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lubinie. Ukończyła aplikację adwokacką w Okręgowej Radzie Adwokackiej w Rzeszowie.
Posiada bogate doświadczenie zawodowe z zakresu prawa cywilnego, prawa administracyjnego oraz prawa handlowego, które zdobywała podczas pracy w kancelariach adwokackich w Lublinie i Rzeszowie. Podczas pracy w jednostkach administracji publicznej wzbogaciła swoją wiedzę i umiejętności w zakresie prawa administracyjnego. W swojej praktyce specjalizuje się w szeroko pojętym prawie cywilnym m. in. prawie rzeczowym, prawie spadkowym, prawie zobowiązań i prawie rodzinnym. Zajmuje się także prawem administracyjnym w szczególności prawem wodnym, prawem budowlanym i zagospodarowania przestrzennego, prawem nieruchomości i ochrony środowiska. Przedmiotem jej zainteresowania jest także prawo gospodarcze (głównie prawo spółek).
Izabela Konaszczuk
Adwokat, absolwentka kierunków Prawo i Administracja na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Od 2010 r. członek Izby Adwokackiej w Lublinie.
W trakcie swojej praktyki zawodowej prowadziła sprawy głównie z zakresu prawa cywilnego, prawa rodzinnego i karnego. Obecnie prowadzi Kancelarię Adwokacką w Bełżycach. Specjalizuje się w prawe cywilnym i prawie rodzinnym. Od 2009r. współpracuje z Ośrodkiem Interwencji Kryzysowej w Świdniku, udzielając na rzecz interesantów porad prawnych z zakresu prawa administracyjnego, cywilnego i rodzinnego.