Wypełnij formularz - odpowiemy drogą mailową

W celu uzyskania porady on-line, należy wypełnić poniższy formularz. Po jego otrzymaniu przez Kancelarię, do Klienta zostanie wysłany e-mail informujący o wysokości należnego wynagrodzenia. W przypadku akceptacji wyceny, porada zostanie sporządzona niezwłocznie po uiszczeniu należnego Kancelarii wynagrodzenia. W celu sporządzenia rzetelnej i wyczerpującej porady, Kancelaria może wystąpić do Klienta o udzielenie dodatkowych, niezbędnych informacji.

* Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do świadczenia Usługi Prawnej, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 18.07.2002 o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204). Przyjmuje do wiadomości, że podanie danych osobowych jest dobrowolne oraz, że przysługuje mi prawo wglądu do treści moich danych i ich poprawiania.